Rozcestník DoPřírody! Šerlok Projekty TéZetka

Modul pro přidání prvků databáze

Pomocí tohoto modulu lze do databáze přidat nové oblasti a vstupy do nich.

JAK NA TO?

1) Oblast je bezrozměrný objekt obsahující veškeré vlastnosti a atributy. Vstupem je poté myšlen konkrétní bod určený souřadnicemi, kterým lze do této oblasti vstoupit.

2) Přehled již existujících oblasti a vstupů naleznete zde.

3) Pokud chcete přidat úplně novou oblast, pokračujte na sekci Přidat oblast a řiďte se uvedenými pokyny.

4) Pro vložení vstupu do již existující (či právě přidané) oblasti je pro Vás důležitá pouze sekce Přidat vstup.

5) Po zadání potřebných údajů (ať už pro oblast či pro vstup) pokračujte na konec stránky, kde naleznete formulář pro potvrzení své identity (je třeba být registrovaným uživatelem).

6) Po kliknutí na tlačítko "Přidat" budete informováni o výsledku zápisu do databáze.

Načítám...

Zadejte adresu:


Přidání nového vstupu

Pokud vkládáte vstup do oblasti, vyplňte pouze souřadnice a ID dané oblasti. Po umístění červené ikony kříže na oblast vstupu v mapě budou načteny souřadnice daného vstupu (ty lze zadat i manuálně). Po kliknutí na již existující vstup lze zjistit název a ID oblasti.

X: Y:

ID:


Přidání nové oblasti

Pokud vkládáte novou oblast, vyplňte pouze následující položky.

Název:

Typ:

Park/zahrada – oblasti výrazně pozměněné/upravené a pravidelně udržované člověkem. Jedná se převážně o městské parky a zahrady. Dále jsou do této kategorie řazeny zelené plochy větších náměstí.

Les – Oblasti hustě porostlé vzrostlými stromy, které slouží buď k hospodářským či rekreačním účelů, případně hrají významnou roli v udržení biodiverzity krajiny. Jedná se převážně o mimoměstské oblasti či oblasti přiléhající k okrajům měst.

Hřbitov – Specifická kategorie na pomezí parku a lesa, která je však typická výskytem hrobů a pietních míst, často také zákazem vstupu psů a provozování sportovních aktivit. Navíc ne každý touží po návštěvě hřbitova, proto je možno tuto kategorii odfiltrovat.

Botanická zahrada – Další specifická oblast na pomezí parku a zahrady, která je však výjimečná výskytem široké škály často exotických druhů, skleníků avšak často i nutnosti zaplatit vstupní poplatek. Někteří uživatelé ji mohou cíleně preferovat, jiní ji mohou odfiltrovat.

Ostatní (Louky, křoviska atd.) – do této široké kategorie spadají všechny ostatní oblasti rozsáhlejší zeleně. Ať už se jedná o nelesní společenstva (louky, pastviny), vegetaci podél vodních toků, silnic a železnic nebo o jakékoliv jiné rozsáhlejší porosty křovin.

Je tu hřiště.
Mohou sem psi
Je tu wc
Zdarma
Jsou tu lavičky
Občerstvení v areálu či těsné blízkosti
Je tu sportoviště
Je tu osvětlení
Jsou tu památné stromy
Bezbariérově přístupné
Vhodné pro cyklisty
Vhodné pro běžce
Je tu naučná stezka
Oblast je chráněna (NP, CHKO, PP atd.)
Doporučit

Mapová oblast (město):

Popis:


Připojit obrázek:


Potvrďte svou identitu

Pro zamezení znehodnocení a zahlcení databáze je nutné být registrovaným členem. Za každou přidanou oblast získáte 1 bod, za každý přidaný vstup 0,25 bodu.

Uživatelské jméno:

Heslo:

počítadlo.abz.cz
© 2016 Michal Jakl