Rozcestník DoPřírody! Šerlok Projekty TéZetka
Err: No access to Google service: , , ,

Vyhledání oblastí

Zadejte adresu:


Či vyplňte souřadnice:

Okruh vyhledávání (km):

Maximální hodnocení:

Typ oblasti:

Park/zahrada – oblasti výrazně pozměněné/upravené a pravidelně udržované člověkem. Jedná se převážně o městské parky a zahrady. Dále jsou do této kategorie řazeny zelené plochy větších náměstí.

Les – Oblasti hustě porostlé vzrostlými stromy, které slouží buď k hospodářským či rekreačním účelů, případně hrají významnou roli v udržení biodiverzity krajiny. Jedná se převážně o mimoměstské oblasti či oblasti přiléhající k okrajům měst.

Hřbitov – Specifická kategorie na pomezí parku a lesa, která je však typická výskytem hrobů a pietních míst, často také zákazem vstupu psů a provozování sportovních aktivit. Navíc ne každý touží po návštěvě hřbitova, proto je možno tuto kategorii odfiltrovat.

Botanická zahrada – Další specifická oblast na pomezí parku a zahrady, která je však výjimečná výskytem široké škály často exotických druhů, skleníků avšak často i nutnosti zaplatit vstupní poplatek. Někteří uživatelé ji mohou cíleně preferovat, jiní ji mohou odfiltrovat.

Ostatní (Louky, křoviska atd.) – do této široké kategorie spadají všechny ostatní oblasti rozsáhlejší zeleně. Ať už se jedná o nelesní společenstva (louky, pastviny), vegetaci podél vodních toků, silnic a železnic nebo o jakékoliv jiné rozsáhlejší porosty křovin.

Podrobný filtr (najeďte a uvidíte)

Hřiště
Nesmí sem psi
Je tu WC
Zdarma
Jsou tu lavičky
Občerstvení v areálu či těsné blízkosti
Je tu sportoviště
Je tu osvětlení
Jsou tu památné stromy
Bezbariérově přístupné
Vhodné pro cyklisty
Vhodné pro běžce
Je tu naučná stezka
Oblast je chráněna (NP, CHKO, PP atd.)

Get results in English

Uživatelské jméno (nepovinné):

Heslo (nepovinné):

počítadlo.abz.cz
© 2016 Michal Jakl