Literární tvorba

Občas ze mne vypadne i text, který nemá strukturu zdrojového kódu. Takovéto texty, ať už z kategorie prózy či poezie naleznete v této podsekci. Taktéž zde naleznete mé nejrozsáhlejší a bohužel stále rozpracované a značně nekompletní dílo Solemnium.