General licence

Last update 26. 4. 2023


1) This license applies to the use of all Michal Jakl applications that are currently available on the Google Play portal.

2) The application can be used free of charge. The user can get improvements and benefits in applications for real money.

3) It is forbidden to modify or distribute the application as your own, including all its parts.

4) The application does not send any data that the user does not mark and allow to be sent.

5) If sensitive and personal user data is collected, it is securely stored in a database and used only for the purpose of running applications. They are not shared with any third party. The author undertakes to delete all these sensitive and personal data at the request of the user.

6) Audiovisual material provided to users for the purposes of the application remains the property of users. The creators of the applications only have the right to use the material within the applications and for possible promotion.

7) It is forbidden to use applications or their components and data for activities that violate the laws of the country or good morals!

8) The author of the application does not assume responsibility for the consequences caused by its use by both the user and third parties.


Licence a podmínky použití Aplikace do přírody

Verze ze dne 26. 4. 2023

1) Aplikaci lze v základu používat bezplatně. Po zakoupení členství se uživateli demknou rozšířené funkce.

2) Všechna data obsažena v databázích jsou získávána z externích zdrojů a se souhlasem původních majitelů/tvůrců/správců.

3) Je zakázáno Aplikaci upravovat nebo distribuovat jako vlastní, včetně všech jejích částí.

4) Aplikace neodesílá žádná data, která uživatel neoznačí a nepovolí odeslat.

5) Pokud jsou citlivé nebo osobní údaje shromažďovány, jsou bezpečně uloženy v databázi a používány pouze za účelem provozu Aplikace. Nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou. Autor se zavazuje všechny tyto citlivé a osobní údaje na žádost uživatele vymazat.

6) Audiovizuální materiál poskytnutý uživately pro účely Aplikace zůstává majetkem uživatelů. Tvůrce Aplikace má právo použít materiál pouze v rámci Aplikace a pro případnou propagaci.

7) Je zakázáno používat Aplikaci nebo jejich součásti a data k činnostem, které porušují zákony dané země nebo dobré mravy!

8) Všechna data jsou poskytována bez záruky! Autor Aplikace nepřebírá odpovědnost za následky způsobené jejím používáním jak uživatelem, tak třetími osobami.