Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 36 minut!
Můžete získat maximálně 34 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 20 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 26 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 31 bodů!1) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Do kterých destinací se dá letět Airbusem nějaké společnosti (bez ohledu na naplněnost)?" (čas: 8 min, bodů: 8, výskyt: 728x)

2) Popište datový typ BOOLEAN a navrhněte jeho praktické využití pro některý atribut. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 727x)

3) Uveďte rozdíl mezi ORDER BY a GROUP BY. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 748x)

4) Popište stručně k čemu slouží v ArcGIS ve spojení s databázemi DOMÉNY. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 759x)

5) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište názvy všech zboží s příslušným kódem kategorie a k tomu jednotkovou cenu. Seřaďte výpis podle kategorií a v každé kategorii sestupně podle ceny." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 716x)

6) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 775x)

7) Uveďte rozdíl mezi pesimistickou a optimistickou strategií ve vztahu k oblasti konkurenčního zpracování. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 771x)

8) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište loginy zákazníků, kteří udělali nějakou objednávku v období od 1.10.2008 do 30.11.2008." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 763x)

9) Popište na příkladu rozdíl mezi procedurálním a neprocedurálním jazykem. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 757x)

10) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 715x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Co znamená zkratka OGC? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 799x)