Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 22 minut!
Můžete získat maximálně 22 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 13 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 17 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 20 bodů!1) Popište či namalujte stručně princip fungování relačního modelu. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 804x)

2) Popište či namalujte stručně princip fungování objektového modelu. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 818x)

3) Uveďte rozdíl mezi datovým typem TEXT a VARCHAR. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 837x)

4) Která klauzule slouží k uspořádání záznamů v tabulce? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 788x)

□ ORDER BY


□ HAVING


□ GROUP BY


5) Co jsou to metadata? Uveďte příklad. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 825x)

6) Kolik primárních klíčů může mít tabulka v SQL? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 756x)

□ 9


□ 1


□ 999


7) Popište stručně k čemu slouží v ArcGIS ve spojení s databázemi FEATURE CLASS a FEATURE DATASET. (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 781x)

8) Jaké jsou rozdíly a zaměření DDL, DML a DCL? (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 856x)

9) Popište, co jsou to agregační funkce a uveďte příklady konkrétních funkcí. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 820x)

10) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište loginy a emaily zákazníků z Prahy." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 808x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Uveďte rozdíl mezi pesimistickou a optimistickou strategií ve vztahu k oblasti konkurenčního zpracování. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 866x)