Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 20 minut!
Můžete získat maximálně 20 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 12 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 15 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 18 bodů!1) Uveďte alespoň dvě výhody využití pohledů. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 691x)

2) Vysvětlete, co ve spojení s databázemi znamená cizí klíč? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 710x)

3) Uveďte rozdíl mezi ORDER BY a GROUP BY. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 700x)

4) Popište v několik bodech proces výběru vhodného databázového systému a hlavní kritéria tohoto výběru. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 717x)

5) Dopňte větu: "Příkaz UPDATE primárně slouží pro..." (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 680x)

6) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 667x)

□ DELETE


□ ST_GeomFromText()


□ GROUP BY


7) Která databázová platforma je nejlepší a proč? (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 682x)

8) Jaké výhody nám přináší využití indexů v databázích? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 707x)

9) Která z následujících funkcí není validní agregační funkce? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 647x)

□ SUM()


□ AVERAGE()


□ MIN()


10) Které/á z následujících tvrzení o transakcích je/jsou pravdivé/á? (zakroužkujte správnou odpověď/odpovědi) (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 713x)

□ Otevřenou transakci lze potvrdit příkazem COMMIT


□ Potvrzenou transakci lze znovuotevřít příkazem ROLLBACK


□ Otevřenou transakci lze odvolat příkazem ROLLBACK
DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Mezi skupinu DDL jazyka SQL patří...? (Zakroužkujte jednu správnou možnost) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 750x)

□ Příkazy pro řízení transakcí


□ Příkaz CREATE TABLE


□ Příkaz DELETE