Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 37 minut!
Můžete získat maximálně 36 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 22 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 27 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 32 bodů!1) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 702x)

□ LIKE


□ ST_Boundary()


□ HAVING


2) Uveďte alespoň 2 výhody a dvě nevýhody využití databází pro ukládání dat. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 696x)

3) Uveťe u každého modelu jednu silnou a jednu slabou stránku: (čas: 4 min, bodů: 3, výskyt: 669x)

□ Hierarchický model


□ Síťový model


□ Objektový model


4) Uveďte rozdíl mezi datovým typem INTEGER a SERIAL. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 719x)

5) Co znamená zkratka WKT? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 647x)

6) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 650x)

□ DELETE


□ ST_GeomFromText()


□ GROUP BY


7) Uveďte rozdíl mezi DROP, DELETE a TRUNCATE. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 662x)

8) Jak standard WKT definuje bod? Uveďte příklad. (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 658x)

9) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 683x)

□ AS


□ ST_Envelope()


□ DISTINCT


10) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište loginy zákazníků, kteří udělali nějakou objednávku v období od 1.10.2008 do 30.11.2008." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 707x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Dopňte větu: "Příkaz UPDATE primárně slouží pro..." (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 663x)