Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 34 minut!
Můžete získat maximálně 30 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 18 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 23 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 27 bodů!1) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vložte do databáze jednu novou položku." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 953x)

2) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 939x)

3) Popište stručně princip útoku SQL injection a doporučenou obranu. (čas: 8 min, bodů: 5, výskyt: 20x)

4) Popište datový typ BOOLEAN a navrhněte jeho praktické využití pro některý atribut. (čas: 2 min, bodů: 1, výskyt: 897x)

5) Velmi stručně popište princip fungování prostorového indexu Quadtree. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 901x)

6) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 4 min, bodů: 6, výskyt: 8x)

□ COUNT()


□ AVG()


□ SUM()


7) Která SQL klauzule může obsahovat podmínku, která omezí výběr základních dat v dotazu? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 923x)

□ WHERE


□ SELECT


□ GROUP BY


8) Které/á z následujících tvrzení o transakcích je/jsou pravdivé/á? (zakroužkujte správnou odpověď/odpovědi) (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 920x)

□ Otevřenou transakci lze potvrdit příkazem COMMIT


□ Potvrzenou transakci lze znovuotevřít příkazem ROLLBACK


□ Otevřenou transakci lze odvolat příkazem ROLLBACK


9) Uveťe alespoň tři příklady v čem nám databáze usnadňují život. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 869x)

10) Popište stručně, co je to PostGIS. (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 915x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Popište stručně, ale komplexně problematiku ukládání hesel do databáze. (čas: 10 min, bodů: 5, výskyt: 17x)