Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 29 minut!
Můžete získat maximálně 27 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 16 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 20 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 24 bodů!1) Co znamená zkratka WKT? (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 896x)

2) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište loginy a emaily zákazníků z Prahy." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 932x)

3) Uveďte některý z rozdílů mezi databázovým systémem a tabulkovým procesorem. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 970x)

4) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 973x)

5) Jak standard WKT definuje linii? Uveďte příklad. (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 981x)

6) Co znamená zkratka OGC? (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 1018x)

7) Uveďte rozdíl mezi datovým typem INTEGER a SERIAL. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 996x)

8) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište názvy všech zboží s příslušným kódem kategorie a k tomu jednotkovou cenu. Seřaďte výpis podle kategorií a v každé kategorii sestupně podle ceny." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 915x)

9) Která SQL klauzule může obsahovat podmínku, která omezí výběr základních dat v dotazu? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 956x)

□ WHERE


□ SELECT


□ GROUP BY


10) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Pro objednávky s neprázdnou poznámkou vypište číslo objednávky a tuto poznámku." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 942x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Popište stručně princip útoku SQL injection a doporučenou obranu. (čas: 8 min, bodů: 5, výskyt: 57x)