Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 31 minut!
Můžete získat maximálně 28 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 17 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 21 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 25 bodů!1) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 791x)

2) Která klauzule slouží k uspořádání záznamů v tabulce? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 720x)

□ ORDER BY


□ HAVING


□ GROUP BY


3) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 731x)

4) K čemu ve spojení s databázemi využíváme příkazy VACUUM a ANALYZE? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 803x)

5) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište loginy a emaily zákazníků z Prahy." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 749x)

6) Kolik primárních klíčů může mít tabulka v SQL? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 696x)

□ 9


□ 1


□ 999


7) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 745x)

8) Jak standard WKT definuje bod? Uveďte příklad. (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 744x)

9) Popište stručně k čemu slouží v ArcGIS ve spojení s databázemi FEATURE CLASS a FEATURE DATASET. (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 737x)

10) Mezi skupinu DDL jazyka SQL patří...? (Zakroužkujte jednu správnou možnost) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 822x)

□ Příkazy pro řízení transakcí


□ Příkaz CREATE TABLE


□ Příkaz DELETE
DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 797x)

□ LIKE


□ ST_Boundary()


□ HAVING