Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 27 minut!
Můžete získat maximálně 26 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 16 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 20 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 23 bodů!1) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vypište názvy všech zboží s příslušným kódem kategorie a k tomu jednotkovou cenu. Seřaďte výpis podle kategorií a v každé kategorii sestupně podle ceny." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 778x)

2) Určete v jakém pořadí se vyhodnocuje dotaz SQL enginem? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 854x)

□ SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY


□ FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY - SELECT


□ FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - SELECT - ORDER BY


3) Popište výhody přehledného a formátovaného zápisu SQL dotazů a uveďte některé z doporučených pravidel. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 811x)

4) Jaké jsou rozdíly a zaměření DDL, DML a DCL? (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 834x)

5) Popište či namalujte stručně princip fungování síťového modelu. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 817x)

6) Určěte správné pořadí SQL klauzulí tak, jak po sobě následují ve scriptu. (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 740x)

□ SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - ORDER BY


□ SELECT - WHERE - FROM - GROUP BY - ORDER BY


□ SELECT - FROM - GROUP BY - WHERE - ORDER BY


7) Vysvětlete, co ve spojení s databázemi znamená cizí klíč? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 823x)

8) K čemu ve spojení s databázemi využíváme příkazy VACUUM a ANALYZE? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 831x)

9) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Pro objednávky s neprázdnou poznámkou vypište číslo objednávky a tuto poznámku." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 790x)

10) Popište stručně, co je to PostgreSQL. (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 775x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Pokud chceme spojit tabulku 1 s tabulkou 2 tak, aby výsledkem byly všechny záznamy z tabulky 1 a společné záznamy z tabulky 2 tak použijeme jakou možnost? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 791x)

□ SELECT * FROM [Tabulka 1] JOIN [Tabulka 2] ON ...


□ SELECT * FROM [Tabulka 1] LEFT JOIN [Tabulka 2] ON ...


□ SELECT * FROM [Tabulka 1] RIGHT JOIN [Tabulka 2] ON ...