Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 35 minut!
Můžete získat maximálně 26 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 16 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 20 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 23 bodů!1) Popište stručně, co je to SQLite. (čas: 2 min, bodů: 1, výskyt: 850x)

2) Jak standard WKT definuje linii? Uveďte příklad. (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 966x)

3) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 891x)

4) Popište, co jsou to agregační funkce a uveďte příklady konkrétních funkcí. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 919x)

5) Která klauzule slouží k uspořádání záznamů v tabulce? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 876x)

□ ORDER BY


□ HAVING


□ GROUP BY


6) Co znamená A C I D ve spojení s transakcemi? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 937x)

7) Popište smysl, přínos a principy databází na příkladu kartotéky u lékaře, sestřičky atd... (čas: 10 min, bodů: 5, výskyt: 32x)

8) Vysvětlete, co ve spojení s databázemi znamená klíč? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 911x)

9) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Smažte kategorii 'Nápoje' (KAT = nap) a všechny její podkategorie." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 1001x)

10) Jak standard WKT definuje polygon? Uveďte příklad. (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 936x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Popište rozdíl mezi výsledkem UNION a UNION ALL. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 899x)