Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 28 minut!
Můžete získat maximálně 27 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 16 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 20 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 24 bodů!1) Jak standard WKT definuje bod? Uveďte příklad. (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 664x)

2) Vysvětlete, co ve spojení s databázemi znamená primární klíč? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 707x)

3) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 682x)

4) Uveďte rozdíl mezi ORDER BY a GROUP BY. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 689x)

5) Jak/za jakých podmínek nám v databázích mohou indexy více škodit než pomáhat? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 669x)

6) Z tabulky [Lide] chceme vybrat všechny záznamy, kde atribut [Datum_narozeni] je větší než 1.1.2000 and menší 31.12.2005. Který SQL dotaz z uvedených je správný? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 3 min, bodů: 3, výskyt: 604x)

□ SELECT * FROM [Lide] WHERE [Datum_narozeni] BETWEEN '2000-01-01' and '2005-12-31'


□ SELECT * FROM [Lide] WHERE [Datum_narozeni] > '2000-01-01' and [Datum_narozeni] < '2005-12-31'


□ Obě možnosti (A,B) jsou správně


7) Uveťe alespoň tři příklady v čem nám databáze usnadňují život. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 674x)

8) Vysvětlete, co ve spojení s databázemi znamená klíč? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 693x)

9) Popište na příkladu rozdíl mezi procedurálním a neprocedurálním jazykem. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 707x)

10) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 691x)

□ AS


□ ST_Envelope()


□ DISTINCT
DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Definujte/vysvětlete pojem DATABÁZOVÁ INTEGRITA. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 707x)