Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 18 minut!
Můžete získat maximálně 18 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 11 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 14 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 16 bodů!1) Určěte správné pořadí SQL klauzulí tak, jak po sobě následují ve scriptu. (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 596x)

□ SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - ORDER BY


□ SELECT - WHERE - FROM - GROUP BY - ORDER BY


□ SELECT - FROM - GROUP BY - WHERE - ORDER BY


2) Vytvořte SQL skript pro následující úlohu: "Vložte do databáze jednu novou položku." (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 665x)

3) Uveďte rozdíl(y) mezi hierarchickým a síťovým modelem. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 670x)

4) Která klauzule slouží k uspořádání záznamů v tabulce? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 595x)

□ ORDER BY


□ HAVING


□ GROUP BY


5) Popište rozdíl mezi výsledkem UNION a UNION ALL. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 620x)

6) K čemu je přínosné a vhodné tabulky databáze navrhovat dle pravidel normálových forem? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 631x)

7) Popište, co jsou to agregační funkce a uveďte příklady konkrétních funkcí. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 639x)

8) Kolik primárních klíčů může mít tabulka v SQL? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 588x)

□ 9


□ 1


□ 999


9) Uveďte rozdíl mezi datovým typem TEXT a VARCHAR. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 661x)

10) Která databázová platforma je nejlepší a proč? (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 622x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Uveďte rozdíl mezi datovým typem INTEGER a DECIMAL. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 649x)