Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 26 minut!
Můžete získat maximálně 24 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 14 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 18 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 22 bodů!1) Které/á z následujících tvrzení je/jsou pravdivé/á o TRUNCATE? (zakroužkujte správnou odpověď/odpovědi) (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 712x)

□ TRUNCATE zapisuje méně do transakčního logu než DELETE


□ TRUNCATE vymaže data i celou tabulku


□ TRUNCATE vymaže pouze data v tabulce


2) Dopňte větu: "Příkaz UPDATE primárně slouží pro..." (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 705x)

3) Uveďte alespoň 2 výhody a dvě nevýhody využití databází pro ukládání dat. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 739x)

4) Popište či namalujte stručně princip fungování hierarchického modelu. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 744x)

5) Určěte správné pořadí SQL klauzulí tak, jak po sobě následují ve scriptu. (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 675x)

□ SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - ORDER BY


□ SELECT - WHERE - FROM - GROUP BY - ORDER BY


□ SELECT - FROM - GROUP BY - WHERE - ORDER BY


6) Popište, k čemu lze v rámci jazyka SQL využít následující příkazy a uveďte u každého nějaký konkrétní příklad: (čas: 6 min, bodů: 6, výskyt: 740x)

□ DROP


□ ST_Area()


□ BETWEEN


7) Uveďte alespoň tři typy možných licenčních politik u komerčních databázových řešení a stručně je vysvětlete. (čas: 5 min, bodů: 3, výskyt: 745x)

8) Mezi skupinu DDL jazyka SQL patří...? (Zakroužkujte jednu správnou možnost) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 783x)

□ Příkazy pro řízení transakcí


□ Příkaz CREATE TABLE


□ Příkaz DELETE


9) Uveďte rozdíl mezi datovým typem INTEGER a DECIMAL. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 732x)

10) Vytvořte SQL skripty dle zadání: (čas: 5 min, bodů: 5, výskyt: 780x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Uveťe u každého modelu jednu silnou a jednu slabou stránku: (čas: 4 min, bodů: 3, výskyt: 719x)

□ Hierarchický model


□ Síťový model


□ Objektový model