Závěrečný test z předmětu Databáze v geoinformatice

Vaše jméno/aktuální rok/obor: ______________________

Následující test byl náhodně vygenerován přímo pro tento konkrétní termín právě pomocí databází :) Pokud je Vám v zadání něco nejasného, nebojte se zeptat.

Na vypracování testu máte 22 minut!
Můžete získat maximálně 20 bodů.
Abyste ho zvládli alespoň na 3, potřebujete 12 bodů!
Abyste ho zvládli na 2, potřebujete 15 bodů!
Abyste ho zvládli na 1, potřebujete 18 bodů!1) Která z následujících funkcí není validní agregační funkce? (zakroužkujte správnou odpověď) (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 652x)

□ SUM()


□ AVERAGE()


□ MIN()


2) Vysvětlete rozdíl mezi databází a databázovým systémem. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 626x)

3) Popište stručně, co je to pgAdmin. (čas: 3 min, bodů: 2, výskyt: 743x)

4) Popište stručně, co je to SQLite. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 651x)

5) K čemu ve spojení s databázemi využíváme příkazy VACUUM a ANALYZE? (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 736x)

6) Vysvětlete, co znamená, že je vazba 1:1, 1:n a m:n. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 698x)

7) Popište, co jsou to agregační funkce a uveďte příklady konkrétních funkcí. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 693x)

8) Uveďte rozdíl mezi datovým typem INTEGER a SERIAL. (čas: 1 min, bodů: 1, výskyt: 732x)

9) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 728x)

10) Definujte/vysvětlete pojem DATABÁZE. (čas: 2 min, bodů: 2, výskyt: 725x)DOBROVOLNÁ ÚLOHA
Tato úloha se nezapočítává do celkových bodů a času, ale pokud ji splníte, můžete za ni záískat body k dobru :)


11) Přepište vlastními slovy ve srozumitelné české větě, co bude provedeno po odeslání následujícího SQL skriptu: (čas: 5 min, bodů: 4, výskyt: 693x)